MPLS

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021

Sambutan Kepala Sekolah

Proses Penyematan

Materi MPLS

Belajar di Masa Pandemi Covid 19

Materi Cara Belajar

Pengenalan Kurikulum SMA

Pengenalan Lingkungan Sekolah

Materi Literasi